Vinteraktiviteter
Vintersäsongen med snö för skidåkning och bärande isar tar sin början vid månadsskiftet oktober/november och varar till början av maj. Området som ligger c:a 700 m.ö.h., och med fjälltoppar på 1000-1200 meter, är mycket snösäkert och har under mars-april ett snödjup på c:a 1 meter.
Fiske
I Övre Särvsjön finns röding, öring och aborre. I Nedre Särvsjön finns harr, öring, sik och gädda. Fiskekort till dessa sjöar köps i Särvsjö. De närbelägna Gangeltjärnarna, mellan Övre Särvsjön och Grundsjön erbjuder bra aborrfiske och någon öring. Grundsjön är känd för bra rödingsfiske. Till vänster, harrfiske på Nedre Särvsjön, till höger, röding vid Övre Särvsjön.
Snöskoteråkning
Området från Hede via Särvfjället och Särvsjö upp till Mässlingen är fritt för skoteråkning. Flera skoterleder finns inom området.
Turåkning på skidor
Skidturen kan utgå direkt från stugorna. I närområdet finns Särvfjället, Särvsjövålen, Brynndalsvålen, Flatruet och det vidsträckta lågfjällsområdet norr om Hållvallen som lämpar sig väl för skidutflykter.
Sparkåkning
Sparken erbjuder vintertid det som cykeln gör på sommaren, d.v.s att kunna färdas genom landskapet i sådan fart att man inte går miste om något. Sparken är ett fordon för 2 personer och ska sparkas på vänster sida av vägen. Vi har tagit de hederliga gamla sparkarna till nåder och lånar gärna ut dessa till våra hyresgäster. Vintertid går det utmärkt att färdas på de lågtrafikerade bilvägarna runt Särvsjö och ibland även på sjöisarna. Under vårvintern ger ibland skarföret möjlighet att färdas på spark även i terrängen.
Ytterligare information
Turistinformation kan erhållas via turistbyråerna i Hede och Funäsdalen