Stugan Hållvallen utvändigtStugan ligger där vägen slutar på fäboden Hållvallen vid Särvsjö i Härjedalen. Som stuggäst nyttjar ni fritt den betalväg som leder fram till fäboden. De omedelbara omgivningarna utgörs av fjällnära skog och lågfjäll med utsikt över högre fjäll som t.ex. Anåfjället. I riktning väst, norr och öst finns inga vägar eller bebyggelse inom 10 - 20 km Verandan ligger i sydvästläge och nås direkt från storstugan. På tomten finns en fiskdamm. Finfina hjortronmyrar finns inom 30 minuters vandring direkt från stugan (augusti månad).