1. Hållvallen - Kläppen
Start: Hållvallens fäbod, Skylt "Kläppen 9km" (62gr40'10"N 13gr08'43"Ö)

Mål: Den gamla obebodda byn "Kläppen" (62gr41'05"N 13gr17'17"O)

Längd: ca. 18 km fram och tillbaka.
Höjdmeter: 70
Markering: Röd

Vandringen utgår från Hållvallens fäbod, som var i bruk fram till 1980-talet. Till Hållvallen tar man sig med bil från Särvsjö förbi dammen vid Övre Särvsjön. Ca 300 meter efter bron över Farån tar vägen av till höger mot Hållvallen. Den sista biten fram till Hållvallen är belagd med en mindre avgift.

Tillbaka
Till den obebodda byn Kläppen finns ingen bilväg. Vandringen sker efter den gamla stigen mellan Hållvallen och Kläppen. Här bodde människor fram till slutet av 1940-talet. Flera familjer försörjde sig av jordbruk och boskapsskötsel. Här fanns en skola och ett sågverk och en kvarn som drevs av vattenkraft. De byggnader som nu finns kvar är kulturminnesskyddade och underhållet bekostas av länsstyrelsen. Större delen av vandringen sker inom "Henvålens naturskyddsområde" dit det är 2,5 km från Hållvallen.

Efter 5 kilometers vandring kommer är man vid bäcken Mid-Henan, en lämplig plats för en paus. Efter ytterligare 4 kilometers vandring kan vandraren blicka ut över den gamla byn. Vägen tillbaka går efter samma stig. Denna vandringsled går genom ett område där det finns goda förutsättningar för hjortronplockning.

Utsikt över Kläppen.

En av de gamla byggnaderna i Kläppen.

En av de gamla byggnaderna i Kläppen.

En av de gamla byggnaderna i Kläppen.